Nội dung chú ý
  • Đây là tất cả trường hợp thông báo hỏi giá tại 「Hệ thống giao dịch điện tử đấu thầu doanh nghiệp Formosa tại Việt Nam」, Phân loại chỉnh lý theo loại vật tư như sau
  • Quý công ty vì chưa trở thành “Hệ thống giao dịch điện tử đấu thầu doanh nghiệp Formosa tại Việt Nam”, chỉ có thể quan sát thông tin giản lược thông báo mời thầu công trình, và không thể cung cấp nội dung hỏi giá hoàn chỉnh và chức năng báo giá trực tuyến, hãy lập tức kích chọn. 「Gia nhập làm nhà thầu hỗ trợ」Có thể hưởng các dịch vụ giao dịch điện tử lớn do công ty cung cấp !
  • Nếu bạn đã trở thành “ Hệ thống giao dịch điện tử đấu thầu doanh nghiệp Formosa tại Việt Nam”, hãy lập tức kích chọn「Hệ thống giao dịch điện tử đấu thầu doanh nghiệp Formosa tại Việt Nam」Hoàn thành trước trình tự đăng nhập, để tiện bạn trực tiếp thực hiện thao tác báo giá
Điều kiện tra tìm
Tập đoàn công ty đấu thầu

Ngày bắt đầu thông báo hỏi giá
Ngày cuối cùng kết thúc thông báo hỏi giá

    Ngày bắt đầu và kết thúc thông báo này chỉ cung cấp trường hợp hỏi giá 3 ngày ( tính cả trong ngày) trước ngày tra tìm thông báo.

Bắt đầu tìm kiếm