Nếu bạn gặp vấn đề về kết nối hoặc bất cứ vấn đề gì hãy liên hệ với Trung tâm phục vụ khác hàng
điện thoại: 0901-447439
E-mail: fpgvn@tradevan.com.tw